ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์กับผู้ป่วยที่มารับบริการในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

จากสถานการณ์โรคไข้หูดับ ข้อมูล ณ ๑ มกราคม -๑๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด เสียชีวิต ๖ ราย เทศบาลตำบลปากปวน ได้รับนโยบายจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์กับผู้ป่วยที่มารับบริการในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน 👇👇
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1GlZyqod-S7e39JCPVyyn6A2L1V8nlDyc

เชิญชวนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565

เชิญชวนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565

ศูนย์ดำรงธรรม สถ.มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ

ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม สถ.มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
สามารถติดต่อช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
– สแกนคิวอาร์โค้ด
– ทางเว็บไซต์ http://www.dla.go.th/justice/justice.jsp
– ทางโทรศัพท์ 02-241-9014
– ทางโทรสาร 02-241-9019
– ทางไปรษณีย์
– สายด่วนรัฐบาล 1111
– ทางศูนย์ดำรงธรรม มท.

ผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน เขตเลือกตั้งที่ ๑(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

📣ผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน เขตเลือกตั้งที่ ๑(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)📣
วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลปากปวน เข้ารับการตรวจตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปถ.(Local Performance Assessment:LPAประจำปี ๒๕๖๕ ใน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
📌ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
เต็ม ๗๐ ได้ ๕๕ ร้อยละ ๗๘.๕๗
📌ด้านที่. ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
เต็ม ๙๐ ได้ ๗๘ ร้อยละ ๘๖.๖๗
📌ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
เต็ม ๑๕๐ ได้ ๑๒๓ ร้อยละ ๘๒.๐๐
📌ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
เต็ม ๒๘๐ ได้ ๒๓๔ ร้อยละ๘๓.๕๗
📌ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
เต็ม ๕๐ได้ ๓๕ ร้อยละ ๗๐.๐๐

⛳️⛳️รวม. ๕. ด้าน⛳️⛳️
เต็ม ๖๔๐ได้ ๕๒๕ ร้อยละ ๘๒.๐๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสเทศบาลตำบลปากปวน พ.ศ.2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลปากปวน พ.ศ.2566-2570

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

💢ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน💢

“เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ”
ตามประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กำหนดให้มีการสอบในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน