ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสเทศบาลตำบลปากปวน พ.ศ.2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลปากปวน พ.ศ.2566-2570

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

💢ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน💢

“เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ”
ตามประกาศเทศบาลตำบลปากปวน เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กำหนดให้มีการสอบในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลปากปวน ประจำปีงบประมาณ 2565

📣📣ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน📣📣
💢เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลปากปวน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลปากปวน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
👉👉ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครได้ที่เทศบาลตำบลปากปวน ตั้งแต่ 1-7 กรกฎาคม 2565 (08:30-16:30 น.)ในวันและเวลาราชการ
👉👉กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่ 8-21 กรกฎาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 100 บาท
👉👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 22 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลปากปวน
👉👉 ทำการสอบ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน ตามประกาศ
👉👉 ประกาศผลสอบ 26 กรกฎาคม 2565
👇👇👇👇👇👇

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน (On site)

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
👉👉ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน (On site) ได้มีหนังสืออนุญาตให้เปิดสถานศึกษา ที่ ลย 0032.010/ว3981 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
1.แจ้งให้นักเรียนมาเรียนในรูปแบบ on site ตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
2.สวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่างทางสังคม
3. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด
4. ให้นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเพื่อใช้ในโรงเรียน
5. นักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แจ้งคณะครู
พร้อมขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เพื่อรับฟังนโยบาย โดยพร้อมเพียงกัน

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566