กิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทิศเฮือง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายเชวนนท์ บุตโยจันโท นักพัฒนาชุมชน พร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ และเครื่องพ่นหมอกควัน ลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน ชุมชนและบ้านเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำรวจใส่ทรายแหล่งน้ำขัง เขตชุมชนบ้านเรือน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทิศเฮือง

ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า รางระบายน้ำ ม.6

1พฤศจิกายน 2566 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า รางระบายน้ำ ม.6 จุดดังกล่าว

ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากปวน หมู่ที่ ๕

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ ,เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล สถานีสูบน้ำฯ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากปวนหมู่ที่ ๕ ในช่วงของฤดูฝน ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

ซ่อมแซ่มถนนชำรุด หมู่ที่ 8 หมู่ที่11

17 ตุลาคม 2566 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทำการซ่อมแซม ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุด หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชน ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย

ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07:00 นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และ ทอดถวายผ้าป่ารวมพลังสามัคคี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 น ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่.๑ หมู่.๑๑ ตรวจเช็คระบบประปา หมู่ ๕ และหมู่ ๑๒

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่.๑ หมู่.๑๑ ตรวจเช็คระบบประปา หมู่ ๕ และหมู่ ๑๒
๑.หน้าบ้านตาแมว
๒.หน้าบ้านน้องอุ้ม หมู่ ๑๑
๓.หน้าบ้านพ่อฟิล์ม
๔.หน้าบ้านนายเจ๋ง
๕.หน้าบ้านยายนิ่ง
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้มอบหมายงานกองช่าง เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า พร้อมเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่รถกระเช้า พร้อมรถกระเช้า ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และเช็คระบบประปา หมู่ ๕,๑๒
๑.หน้าบ้านตาแมว
๒.หน้าบ้านน้องอุ้ม หมู่ ๑๑
๓.หน้าบ้านพ่อฟิล์ม
๔.หน้าบ้านนายเจ๋ง
๕.หน้าบ้านยายนิ่ง
เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว

Fb: ทต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Website:pakpuan.go.th
Email:pakpuan๒๕๖๑@gmail.com
๖๔๒๐๙๐๘@dla.go.th
Tel.☎️๐๔๒-๘๑๐ ๒๕๐-๒

ซ่อมแซ่มถนนชำรุด หมู่ที่ 4,9,8หมู่ที่10

12 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทำการซ่อมแซม ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุด หมู่ที่ 4,9,8 และ หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชน ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย

ประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 5 เรื่องฝายห้วยปวน บ้านป่าเป้า

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย สำนักงานชลประทาน ที่ 5 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวนร่วมประชุม เรื่องฝายห้วยปวน บ้านป่าเป้า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน และลงพื้นที่ดูความเสียหายของฝายห้วยปวน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ปรึกษาหารือร่วมกัน และทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการอย่างไร ต่อไป

ซ่อมแซ่มถนน บ้านกกเกลือ หมู่ที่6 ,บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7 และ บ้านปากปวน หมู่ที่ 10

11 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทำการซ่อมแซม ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเส้นบ้านกกเกลือ หมู่ที่ 6 และ บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7และ บ้านปากปวน หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชน ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย