Day: กันยายน 12, 2023

ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ จัดการชลประทาน(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น .นางสาวณิชกานต์ ดวงสี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทวีพงษ์ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดเลย, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย, ข้าราชการ, ผู้นำทุกภาคส่วน ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 โครงการชลประทานเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเลย

ซ่อมไฟฟ้าในงานประปาน้ำแร่ พร้อมเปิดทดลองใช้งาน

วันนี้ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมาย นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า พร้อมเครื่องมือ ซ่อมตู้ควบคุม ไฟฟ้างานระบบประปาน้ำแร่ และทดลองใช้ ขณะนี้สามารถให้บริการน้ำแร่ได้แล้ว

เทศบาลตำบลปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
☎️กองช่าง042-810 252

เทศบาลตำบลปากปวน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กันยายน. 2566 เวลา 13:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กายภาพสำหรับผู้ป่วย โดยมี รถ.สต.ปากปวน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลปากปวน ลงพื้นที่ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการ ให้สามารถช่วยตัวเองในการดำรงชีพได้ ในเขตตำบลปากปวน