Day: กันยายน 8, 2023

ประชุมคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากปวน ครั้งที่๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลปากปวนได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น ๒ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย