Month: เมษายน 2023

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 5

รดน้ำท่าน ประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง เนื่องใน วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖

รดน้ำท่าน ประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง เนื่องใน วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖
วันนี้เวลา ๑๖.๐๐ น นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ นายวุฒิพงษ์บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปากปวน เข้าร่วมรดน้ำ ขอพร ท่านนายอำเภอวังสะพุง เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอวังสะพุง รวมถึง หัวหน้าหน่วยงานราชการ ระดับอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ภาคเอกชน ณ บ้านพักนายอำเภอวังสะพุง

สนับสนุน ระงับเหตุไฟไหม้ป่า พื้นที่ตำบลศรีสงคราม

สนับสนุน ระงับเหตุไฟไหม้ป่า พื้นที่ตำบลศรีสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากปวน ได้รับการขอประสานรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ป่าและได้ลุกลามเป็นวงกว้าง บริเวณทางเข้าบ่อขยะบ้านดงน้อย ตรงข้ามศูนย์วิจัยหม่อนไหมเลย พื้นที่รับผิดชอบของเขตตำบลศรีสงคราม นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี
นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าสนับสนุนช่วยเหลือ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงครามและองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เพลิงไหม้ได้สงบเป็นที่เรียบร้อย

พิธีคืนลูกหลาน พ่อศรีสงคราม สู่ลูกหลานและชุมชน

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 8:00 น นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้รับมอบหมายจากนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ตัวแทนเข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลา) จำนวน 200,000 ตัว ณ บุ่งท่าเดื่อ บ้านป่าเป้า หมู่ ๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุงประธานในพิธี โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลา) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมี นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด, หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ, ผู้บริหารท้องถิ่น, ฝ่ายปกครอง, ผู้นำหมู่บ้าน, ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ร่วมโครงการ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ แหล่งน้ำบุ่งท่าเดื่อ บ้านป่าเป้า หมู่ที ๕ ตำบลปากปวน เพื่อเป็นแหล่งอาหารภายในชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัยแบบ functional exercise เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลาศูนย์ 9.00 น. – 12.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังสะพุง ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสะพุง และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างคีรีบูชาธรรม จุดอำเภอวังสะพุงร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัยแบบ functional exercise เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง โดยมี นายบุญเทิน จันทมาตย์ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน

ลงพื้นที่แนะนำแนวทางเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนสูงสุด ณ ฝายยาง บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 7 ตำบลปากปวน

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนลงตรวจพื้นที่พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ การจมน้ำของ ประชาชนที่มาเล่นน้ำในแม่น้ำเลยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลปากปวนและคณะผู้บริหาร มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยของประชาชนที่มาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่แนะนำแนวทางเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนสูงสุด ณ ฝายยาง บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 7 ตำบลปากปวน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน ” วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ด้วยชุดจิตอาสา โทนสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน ” วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ” โดยการทำความสะอาด ณ สะพานแขวน บ้านวังเดื่อ-บุ่งตาข่าย

พิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวัน ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากปวน นำโดย นายมีชา สารวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวัน ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง