Day: เมษายน 27, 2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากปวน ร้อนๆให้ระวัง “โรคพิษสุนัขบ้า”

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากปวน
ร้อนๆให้ระวัง “โรคพิษสุนัขบ้า”

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ํา เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

#อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
➡️ ระยะแรก
สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม
➡️ ระยะที่ 2
มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง
➡️ ระยะที่ 3
มีอาการหางตก น้ําลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

#ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน
▶️ พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
▶️ หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถูกสัตว์กัดหรือทําร้าย
▶️ หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา
▶️ รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย