Day: เมษายน 18, 2023

รดน้ำท่าน ประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง เนื่องใน วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖

รดน้ำท่าน ประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง เนื่องใน วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖
วันนี้เวลา ๑๖.๐๐ น นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ นายวุฒิพงษ์บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปากปวน เข้าร่วมรดน้ำ ขอพร ท่านนายอำเภอวังสะพุง เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอวังสะพุง รวมถึง หัวหน้าหน่วยงานราชการ ระดับอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ภาคเอกชน ณ บ้านพักนายอำเภอวังสะพุง

สนับสนุน ระงับเหตุไฟไหม้ป่า พื้นที่ตำบลศรีสงคราม

สนับสนุน ระงับเหตุไฟไหม้ป่า พื้นที่ตำบลศรีสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากปวน ได้รับการขอประสานรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ป่าและได้ลุกลามเป็นวงกว้าง บริเวณทางเข้าบ่อขยะบ้านดงน้อย ตรงข้ามศูนย์วิจัยหม่อนไหมเลย พื้นที่รับผิดชอบของเขตตำบลศรีสงคราม นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี
นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าสนับสนุนช่วยเหลือ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงครามและองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เพลิงไหม้ได้สงบเป็นที่เรียบร้อย