Day: เมษายน 7, 2023

ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัยแบบ functional exercise เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลาศูนย์ 9.00 น. – 12.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังสะพุง ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสะพุง และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างคีรีบูชาธรรม จุดอำเภอวังสะพุงร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัยแบบ functional exercise เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง โดยมี นายบุญเทิน จันทมาตย์ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน

ลงพื้นที่แนะนำแนวทางเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนสูงสุด ณ ฝายยาง บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 7 ตำบลปากปวน

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนลงตรวจพื้นที่พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ การจมน้ำของ ประชาชนที่มาเล่นน้ำในแม่น้ำเลยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลปากปวนและคณะผู้บริหาร มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยของประชาชนที่มาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่แนะนำแนวทางเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนสูงสุด ณ ฝายยาง บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 7 ตำบลปากปวน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน ” วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากปวน ด้วยชุดจิตอาสา โทนสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน ” วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ” โดยการทำความสะอาด ณ สะพานแขวน บ้านวังเดื่อ-บุ่งตาข่าย

พิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวัน ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากปวน นำโดย นายมีชา สารวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวัน ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง