Day: เมษายน 3, 2023

การแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุงคัพ ครั้งที่ 42” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านวังสะพุง

⚽️ สนับสนุนเงินและเครื่องดื่ม ⚽️
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ เป็นผู้แทนสนับสนุนเงินและเครื่องดื่ม พร้อมให้กำลังใจนักกีฬาตำบลปากปวน ในการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุงคัพ ครั้งที่ 42” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านวังสะพุง