Day: มีนาคม 29, 2023

ลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ

29 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย ท่าน สจ.ทองจันทร์ เณรโต และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่าย,งานพัฒนาชุมชน ,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมได้รับการสนับสนุน รถน้ำจาก นายประเวช บุญหนัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ,นายจิตภณ ศรีษะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง,นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม,นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และรถแบคโฮ จากท่านธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ลงพื้นที่บ่อขยะหมู่ 3 บ้านโนนสว่างทำการฉีดพ่นน้ำระงับกลุ่มควันจากบ่อขยะในช่วงเวลาเช้านี้ เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ขณะนี้ เหตุการณ์ปกติไม่มีกลุ่มควันไฟแล้ว