Day: มีนาคม 16, 2023

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสะพุง

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสะพุง เพื่อดำเนินงานตามแผนนโยบาย ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง