Day: มีนาคม 13, 2023

โครงการสตรีเลย สารสัมพันธ์วันสตรีสากล ประจำปี 2566

8 มีนาคม 2566เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสตรีเลย สารสัมพันธ์วันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

วันมาฆบูชา

วันจันทร์, ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๖.๓๐ น.นายนิยม ดวงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ รับมอบหมายจากนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ของทุกปี เป็นวันมาฆบูชา พร้อมกับพบปะพูดคุยพี่น้องชาวบ้านปากปวน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่ช้านานและทำนุบำรุงศาสนาให้สืบเนื่องต่อไป ณ วัดศรีสันตยาราม