Month: มีนาคม 2023

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๖๖” ณ หอประชุมอำเภอ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน อินทะ เลขานุการนายกฯ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๖๖” ณ หอประชุมอำเภอ และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด จิตอาสาที่ลานหน้าร้านรุ่งเรืองวังสะพุงพืชผล ถนนภูมิวิถีขาไปเมืองเลยก่อนถึงสามแยกหน้าวัง

ลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ

29 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย ท่าน สจ.ทองจันทร์ เณรโต และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่าย,งานพัฒนาชุมชน ,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมได้รับการสนับสนุน รถน้ำจาก นายประเวช บุญหนัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ,นายจิตภณ ศรีษะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง,นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม,นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และรถแบคโฮ จากท่านธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ลงพื้นที่บ่อขยะหมู่ 3 บ้านโนนสว่างทำการฉีดพ่นน้ำระงับกลุ่มควันจากบ่อขยะในช่วงเวลาเช้านี้ เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ขณะนี้ เหตุการณ์ปกติไม่มีกลุ่มควันไฟแล้ว

ร่วมประชุมโครงการทางเลี่ยงเมืองเลย ณ โรงแรมเลยพาเลซ ห้องขันพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

28 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายทวีพงษ์ นามวงษ์หัวหน้าฝ่ายการโยธา,น.ส.นันทนา จำปาสิม จพง.ธุรการ กองช่าง เข้าร่วมประชุมโครงการทางเลี่ยงเมืองเลย ณโรงแรมเลยพาเลซ ห้องชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย

28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายพรจิตร จินสุนทร ,นายฐาปกรณ์ วรรณไชย,นายวัชระ ราชคม พนักงานกู้ชีพนายพนม ปทุมานนท์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลยและภาคีเครือข่าย ณ ห้องใบทอง โรงแรมใบบุญเพลส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากปวน

วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปากปวน โดยนางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานกรรมการที่ประชุมพร้อมด้วยปลัดอำเภอวังสะพุง ผู้แทนประชาคม ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวนชั้น ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

วันท้องถิ่นไทย

วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น นายวุฒิพงษ์ บุตรดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกาน. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ สนามหน้าพระบรมรูป ศาลากลางจังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสะพุง

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนงค์ พอใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เข้าร่วมประชุม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังสะพุง เพื่อดำเนินงานตามแผนนโยบาย ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำผังภูมิทางสังคม” ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวีพงษ์ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำผังภูมิทางสังคม” ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย