Day: มกราคม 19, 2023

การประกวดเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นไทย ระดับอำเภอ

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. อำเภอวังสะพุงได้จัดการประกวดเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นไทย ระดับอำเภอขึ้นโดยมีท่านนายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานคัดเลือกตัวแทนนักร้องทุกตำบลเป็นตัวแทนเข้าประกวดในงานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ ระดับจังหวัด นางสาวณิชกานต์ ดวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลปากปวนจึงมอบหมายนายทนงสิน อินทะเลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนนำนักร้องเข้าประกวดพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมเชียร์ ณ เวที เมโลดีวังสะพุง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดป่าบ้านกกเกลือ หมู่ 6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดป่าบ้านกกเกลือ หมู่ 6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกุสุมารีสอร์ท-นาโป่ง หมู่ 10

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกุสุมารีสอร์ท-นาโป่ง หมู่ 10