Day: พฤศจิกายน 23, 2022

โครงการฝึกอบรม ชรบ.ตำบลปากปวน

💢โครงการฝึกอบรม ชรบ.ตำบลปากปวน 💢
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรม ชรบ.ตำบลปากปวน พร้อมสนับสนุนงบเพื่อจัดซื้อเครื่องดื่มในการฝึกอบรม ณ โรงเรียนบ้านปากปวน