Day: พฤศจิกายน 8, 2022

สานสัมพันธ์ชุมชนสามัคคี ประเพณีบุญแข่งเรือ ต้านยาเสพติด

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงานสานสัมพันธ์ชุมชนสามัคคี ประเพณีบุญแข่งเรือ ต้านยาเสพติด พร้อมสนับสนุนรางวัลและเครื่องดื่มผู้เข้าแข่งขัน ณ ลำน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ ๕ และหมู่๑๒

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

📣ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ📣
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน มีนโยบายการคัดแยกขยะในครัวเรือน จึงมอบหมายงานพัฒนาชุมชน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการติดป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามแยกและจุดเด่นเพื่อตระหนักถึงความสะอาดในชุมชน

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
💢กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี💢
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศตรีตำบลปากปวน มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมกิจกรรมหน้าเสาธงคะ

ผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน เขตเลือกตั้งที่ ๑(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

📣ผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน เขตเลือกตั้งที่ ๑(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)📣
วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สนับสนุนงบเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย บ้านป่า เป้า ม.5 ม.12

💢 สนับสนุนงบเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย บ้านป่า เป้า ม.5 ม.12ใน💢
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้มอบเงินส่วนตัวสมทบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย บ้านป่าเป้า ม.5 ม.12 จำนวน 2000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกชาวบ้านได้สัญจรใช้ต่อไป