Day: พฤศจิกายน 4, 2022

กิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาด เพื่อเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในวันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามเทศบาลตำบลปากปวน

นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะครู,นักเรียน,นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง,คณะพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (CP ) ,ผู้นำชุมชน และทีมงานประชาชนหมู่ที่ ๓ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาด เพื่อเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลย