Day: กันยายน 7, 2022

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัยระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน
จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัยระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อให้รู้ความด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเรียนรู้ถึงสาเหตุวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น
ให้มีความความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงมือถือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่
คณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงานจ้าง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน,นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ นายบุญมี คุณเมือง ผู้ช่วยกำนันตำบลปากปวน ณ วัดศรีสันตยาราม

5 กันยายน 2565
วันนี้ เวลา 13:00 น. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง ข้าราชการ พนักงนเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลปากปวน ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ นายบุญมี คุณเมือง ผู้ช่วยกำนันตำบลปากปวน ณ วัดศรีสันตยาราม

นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย ระดับชั้น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน

6 กันยายน 2565
09:30 น.นางสาวณิชกานต์. ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย ระดับชั้น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน