แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่  25  เมษายน  2565  นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ ร่วมต้านการทุตริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน  พร้อมได้พบปะพนักงานและมอบนโยบาย No Gift Policy ให้พนักงานนำไปสู่การปฏิบัติงานของราชการอย่างเคร่งครัด