เทศบาลตำบลปากปวน เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลปากปวน เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567

โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน #ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2507 – 1 กันยายน 2508) #เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลปากปวน

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากปวน
3. มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลปากปวน

เอกสารยืนยันสิทธิ
1. แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง)
4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

#แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปากปวน
ในวันและเวลาราชการ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 810 251

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *