เครื่องจักสาน งานฝีมือ จากเศษวัสดุของชาวบ้านปากปวน หมู่ที่ 10

เครื่องจักสาน งานฝีมือ จากเศษวัสดุของชาวบ้านปากปวน หมู่ที่ 10 มีการจำหน่าย ในรูปแบบกระเป๋า ถาด และมีการออกบูธแสดงในตำบล ในงานฤดูหนาวระดับอำเภอ หรือโชว์งานต่างๆ โดยมีการจับกลุ่มของชุมชน ใช้เวลาว่างในการจักสาน สืบทอดผลงานให้ผู้ที่สนใจมาตลอด จนถึงปัจจุบันนี้