พิธีปิดการแข่งขันกีฬา รู้รักสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘~๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

🏃พิธีปิดการแข่งขันกีฬา รู้รักสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘~๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖🏃‍♀️
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ประธานในพิธีปิดงานการแข่งขันกีฬา รู้รักสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ปากปวนเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ และกล่าวปิดง่นกีฬาฯอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและซองรางวัล แก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทมิบให้นักกีฬา พร้อมด้วย คณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน นักกีฬาเขต๑ และเขต๒ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเล่น ร่วมเชียร์ร่วมปิดงานฯ โดยมี นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวสรุปรายงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านปากปวน