ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟัง แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12:00 น สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2567
สำนักสำรวจและออกแบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ 2562 ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากพวน ได้รับทราบภาพรวมโครงการ จึงจัดประชุมเสนอแนวคิด การกำหนดรูปแบบ ทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ในการประชุม #ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 12.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
#กลุ่มงานออกแบบ ทาง โทร 023-541-036 023-541-037

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *