ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถ้งขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ ในระดับครัวเรือนและชุมชน วันนี้

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขยะเปียก
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย๐๐๒๓.๓/ว ๖๓๔๓ ลว ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถ้งขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ จึงมอบหมายข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถ้งขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ ในระดับครัวเรือนและชุมชน วันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *