คำขวัญ


คำขวัญ
เทศบาลตำบลปากปวน

ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม     นำประชาธิปไตย

พริกเสริมรายได้ดี     หนึ่งร้อยปีสวนรุกชาติ

เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี