กำหนดการมอบเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ใน วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กำหนดการ

เวลา๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ม๑,๘,๑๐,๑๑ ณ วัดศรีสัตยาราม
เวลา๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ ม๓ ณ วัดป่าแสนสำราญ
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๔ ณ วัดศรีสะเกษ
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๒ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
เวลา๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ ม๙ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
เวลา๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ ม๕,๑๒ ณ วัดชัยวนาราม
เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ ม๖ ณ วัดโพนงาม
เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ม๗ ณ วัดสว่างท่าทิศเฮือง

Fb: ทต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Website:pakpuan.go.th
Email:pakpuan2561@gmail.com
6420908@dla.go.th
Tel.042-810 250-2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *