รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลปากปวน ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศเทศบาลตำบลปากปวน
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลปากปวน ประจำปีงบประมาณ 2565
      เทศบาลตำบลปากปวน  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 2 ตำแหน่ง 
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่ 8-21 กรกฎาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 100 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 22 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลปากปวน
ทำการสอบ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน ตามประกาศ 
ประกาศผลสอบ 26 กรกฎาคม 2565

22/06/2022

5

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th