เทศบาลตำบลปากปวนจะดำเนินการเปิดให้ประมูลราคาให้เช่าสถานที่ทำการตลาดสดบ้านปากปวน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เทศบาลตำบลปากปวนจะดำเนินการเปิดให้ประมูลราคาให้เช่าสถานที่ทำการตลาดสดบ้านปากปวน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่  กองคลัง  ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน  ระหว่างวันที่  13  กรกฎาคม  2564  ถึงวันที่ 29  กรกฎาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0 – 4281 – 0250 รายละเอียดตามประกาศนี้

13/07/2021

180

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th