สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561

แผ่น1

แผ่น2

31/08/2018

489

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th