สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561

แผ่น1

แผ่น2

30/01/2018

549

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th