คำขวัญ


 

คำขวัญ
เทศบาลตำบลปากปวน

ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม     นำประชาธิปไตย

พริกเสริมรายได้ดี     หนึ่งร้อยปีสวนรุกชาติ

เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี

 

 
-------------
 

 

26/10/2016

811

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th