ตลาดสดปากปวน

Posted by:

ตลาดสดปากปวน

ตลาดสะอาด จำหน่ายผัก อาหารสด อาหารพื่นบ้าน จากชาวบ้าน

ทุกๆเช้าตั้งแต่เวลา04:00-08:09 ทุกวัน

สถานที่ ตั้งอยู่ 4 แยก เทศบาลตำบลปากปวน

4829682074 82071 82069 82068 82067  82065 82063   82060 48297  48295 48294 48293 48292

0

Add a Comment