คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ทุกคนของ เทศบาลตำบลปากปวน. ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดหมู่บ้าน

Posted by:

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา09.30 .

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ทุกคนของ เทศบาลตำบลปากปวน. ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดหมู่บ้าน

« 2 ของ 2 »

0

Add a Comment