ออกดำเนินการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558

Posted by:

นางสกาวรัตน์ เศวตะพุกกะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปากปวน ออกดำเนินการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ให้กับประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

0

Add a Comment