คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการสัญจรไปมา

Posted by:

คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการสัญจรไปมาถนนสายบ้านปากปวน หมู่ที่ 10 – บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

0

Add a Comment