ร่วมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ ตามแนวทางการดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

Posted by:

17 .. 57 เวลา 8.00 . นายโชติ ศิริจันทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดฯ ร่วมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ ตามแนวทางการดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

0

Add a Comment