ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

Posted by:

ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลนาด้วง .นาด้วง .เลย

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557

0

Add a Comment