สวดพระอภิธรรม

Posted by:

10 .. 57 สวดพระอภิธรรม + โรงทาน

15 .. 57 ประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงฯ

20 .. 57 พระราชทานเพลิงฯ

วัดศรีสันตยาราม .ปากปวน .วังสะพุง .เลย

« 1 ของ 2 »

0

Add a Comment